1.  Toepasselijkheid
  Deze algemene huurvoorwaarden (hieronder verder aangeduid als AV) zijn van toepassing op alle overeenkomsten inzake verhuur door Wille Ha met huurders gesloten en betreffen de in deze algemene voorwaarden genoemde kleding tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 2. Definities
  In deze AV wordt verstaan onder:
  Verhuurder: Wille Ha te Burdaard
  Huurder: de natuurlijke of rechtspersoon die op basis van een overeenkomst kleding huurt van verhuurder voor een bepaalde periode.
  Kleding: Alle kleding en overige zaken die verhuurder voor verhuur beschikbaar stelt, en de daarbij behorende losse accessoires.
  In de winkel van Wille Ha, Jislumerdyk 15 b-b te Burdaard.
 3. Huurperiode
  De kleding wordt verhuurd voor een bepaalde periode van max.6 dagen. Waar wij uit gaan van gebruikelijke periode van gebruik leen in het weekend (dan is het max. woensdag t/m maandag). Daarom gaan we vanuit dat maandags alles gewassen (op wol programma) terug wordt gebracht in de winkel tussen 16:30 -20:00 uur. (Voor toneel, musicalstukken, als er mogelijk tot is, een uitzondering bij bovengenoemde huurperiode).
 4. Tarieven
  De huurder wordt geacht de door verhuurder gehanteerde verhuurtarieven te kennen en daarmee akkoord te gaan. De reservering is pas definitief als de huurder de huurprijs volledig heeft voldaan, tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt. Niet alle afgebeelde accessoires zijn bij de prijs inbegrepen.
 5. Annulering
  Indien huurder bij verhuurder een reservering heeft voor te huren kleding en daar vervolgens van wenst af te zien gelden de volgende annuleringsbepalingen. Indien huurder de voorgenomen huurovereenkomst annuleert;

 – 2 weken voor aanvang contract krijgt huurder 75% van het huurbedrag terug.

 – 1 week voor aanvang contract krijgt de huurder 50% van het huurbedrag terug.

 – 48 uur voor de huurperiode ingaat wordt geen geld teruggegeven.
Dit geldt ook voor niet afhalen zonder annulering.

 1. Legitimatieplicht
  Alvorens de huurovereenkomst met huurder aan te gaan kan de verhuurder de huurder verplichten zich te legitimeren door het tonen aan verhuurder van één of meer rechtsgeldige legitimatiebewijzen. Verhuurder zal tevens naar de contactgegevens vragen van huurder en hiermee een contract opmaken.  (verhuurbrief) 
 2. Afhaal
  Wanneer de huurder de goederen komt afhalen, kan deze de kleding controleren. Bij akkoord van de kleding wordt het contract ontbonden.
 3. Gebruik
  De huurder zal de kleding uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze gefabriceerd is. De huurder zal met de kleding op de juiste manier omgaan.
 4. Retour
  De kleding dient in goede staat maar gewassen teruggebracht te worden. Eventuele schade wordt verrekend. Onder schade wordt verstaan: scheuren van de stof, brand- en of Schoeiplekken, niet door gewoon wassen te verwijderen vlekken.
  Tevens wordt onder schade verstaan het niet compleet terugbrengen van de kostuums.
  Bij te laat terugbrengen van de kleding geld een verschuldigde huur van 50% per dag. In geval van problemen kunt u altijd telefonisch contact opnemen met ons tijdens de reguliere openingstijden.
 5. Ophalen en terugbrengen
  De kleding moet altijd fysiek opgehaald worden in overleg kunnen we kijken wat er mogelijk is tot terugbrengen. 
 6. Algemeen
  In enig geval waarin de algemene huur voorwaarden van Wille Ha niet (afdoende) voorzien, zal Wille ha hierin een beslissing nemen.
  Wille Ha behoudt het recht om de prijzen, onderdelen, of voorwaarden op de website te wijzigen.
 7. Foto’s kledingverhuur
  Wij hebben een ruim aanbod aan kleding op 300m2. We streven er na om zoveel mogelijk kleding uiteindelijk op onze website aan te bieden maar dit kost tijd. Wij geven ook geen foto service aan via de Whatsapp of e-mail u bent altijd welkom onder onze openingstijden om te kijken en te sneupen wat er allemaal wel niet mogelijk is.
 8. Welkom onder onze openingstijden
  Goed om te weten u bent altijd welkom onder onze openingstijden en kan zonder afspraak maken ook als groep is dat geen probleem.  We houden google openingstijden bij om u goed op de hoogte te houden wat de openingstijden zijn tijdens de feestdagen.  
× Vragen? Stuur gerust een appje!